CÁC DẠNG BAO BÌ IN ỐNG ĐỒNG

BAO BÌ DẠNG CUỘN

BAO BÌ DẠNG TÚI

BAO BÌ MÀNG ĐƠN

CÁC DẠNG BAO BÌ MẪU IN ỐNG ĐỒNG

Túi 3 biên

Túi 3 biên Zipper

Túi 4 cạnh

Túi cắt Seal

Túi lưng giữa

Túi đáy đứng

Túi đáy đứng Zipper

Túi xốp, HD, PE