Namecard – Bất Động Sản

THÔNG TIN IN NAMECARD (Danh Thiếp):

  • Kích thước thành phẩm : (94 x 55)mm.
  • In 2 mặt, Cán màn mờ 2 mặt, cắt thành phẩm.
  • Định lượng giấy : C 300 gsm.
  • Số lượng in tối thiếu (02 hộp / mẫu).